Livslångt lärande börjar här
I mycket vacker och historisk miljö ligger Stiftelsen Årsta Gård. Här bedrivs verksamhet med grundsärskola, gymnasium och boende för barn och ungdomar med psykisk funktionsnedsättning inom autismspektrat. Huvudmetoden är den antroposofiska läkepedagogiken, som alltid är individanpassad.
- Att kunna kommunicera är grundläggande för människans förmåga till samspel med sin omgivning. Vår grund är därför att göra allt vi kan för öka våra elevers förmåga att kommunicera, säger Per-Erik Jonsson, verksamhetsansvarig för Stiftelsen Årsta Gård.
Skolan är mycket välrenommerad, har drivit sin verksamhet i många år och har många nöjda föräldrar som är glada att deras barn här får den hjälp de behöver för att utvecklas. Grundpedagogiken utgår ifrån i sina individanpassade läroplaner är Waldorfpedagogik med inriktning läkepedagogik där exempelvis eurytmi, intensiva rörelser med ett pedagogiskt syfte, används mycket.
- Allt vi försöker lära våra elever utgår från läkepedagogikens sätt att förhålla sig till livet, säger Jan Nilsson, föreståndare för boendeverksamheten och medarbetare sedan 21 år tillbaka.

Eleverna på skolan kommer från hela länet och svårigheterna är individuella. En del har stora problem och behöver hjälp med nästan allt, medan andra klarar sig bättre. Personalen är erfaren och engagerad och kontakten med föräldrarna är mycket god, många av dem kommer från andra kulturer men det klarar skolan av mycket bra.
- Vi har arbetat upp en mycket god kommunikation med föräldrarna, och får ofta höra att de är nöjda och glada över den fina relationen vi har med både dem och deras barn, säger Per-Erik.

Stiftelsen Årsta Gård ligger mycket vackert och idylliskt. Inredningen är genomtänkt och medveten i materialval och arkitektur, och bidrar väsentligen till en god utveckling. Likaså gör medvetet gestaltade trädgårdsparker och en estetiskt tilltalande miljö överhuvudtaget. Här finns den struktur och ro eleverna behöver. Med hjälp av en rytmiskt strukturerad tillvaro, individanpassad Waldorfpedagogik med mycket skapande verksamhet anpassad för varje elev, finns här verkligen en god chans för utveckling av varje elevs färdigheter.
- Waldorfpedagogiken betonar vikten av att inordna livet i rytmiskt återkommande moment, under dagen, veckan och året. Det passar barn och ungdomar med psykiska funktionsnedsättningar inom autismspektrat. Här får de möjlighet att ge utlopp för sin inneboende kreativitet, får stöd och hittar en gemenskap, säger Jan.


Stiftelsen Årsta Gård

Bransch:
Utbildning

Telefon: 070-65 11 99
Fax: 08-722 16 01


Email:
per-erik.jonsson@arstagard.se

Hemsida:
www.arstagard.se

Adress:
Stiftelsen Årsta Gård
Svärdlångsvägen 16
12060 Årsta

| 13 SENASTE FÖRETAGEN